Este novo tema, tan vulnerable como doce, expón o medo ao final, aínda sabendo como termina. Ás veces, aínda que xogue na nosa contra, atámonos a esa última esperanza, a esa porta aberta que deixaron. Todos queren chegar, pero ninguén despedirse, sendo este acto moito máis relevante

No sé lo que sientes” é un tema sinxelo e directo, pero co pouso musical necesario para acollerche

Sabela | No sé lo que sientes

X