Playplan é unha empresa competitiva e innovadora, que axuda a fomentar a creación e potenciar o consumo de productos culturais de calidade, favorecendo a difusión da lingua e da cultura galegas como elementos singulares.

Ademais, de xeito transversal marcámonos os seguintes obxectivos:

  • Desenvolvemento intelixente: favorecer unha economía fundamentada no coñecemento e a innovación.
  • Desenvolvemento sustentable: promoción dunha economía máis eficiente no uso dos recursos, máis ecolóxica e competitiva.
  • Desenvolvemento integrador: fomento dunha economía con altas taxas de emprego que permita avanzar na cohesión social territorial.

Resultados e valoración dos obxectivos:

O apoio da Unión Europea, a través de FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) a PlayPlan, como parte da resposta da Unión á pandemia do COVID-19, permitiu dotar de recursos ó capital humano da empresa acadando resultados moi positivos en relación coa promoción, difusión e crecemento do talento musical dos proxectos cos que traballa a empresa, aumentar a intensidade de traballo e as capacidades de xestión.

Operación financiada por la Unión Europea, a través del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia COVID-19

«Unha maneira de facer Europa»

Operación financiada por la Unión Europea, a través del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia COVID-19

«Unha maneira de facer Europa»

Playplan es una empresa competitiva e innovadora, que ayuda a fomentar la creación y potenciar el consumo de productos culturales de calidad, favoreciendo la difusión de la lengua y de la cultura gallegas como elementos singulares.

Además, de manera transversal nos marcamos los siguientes objetivos:

  • Desarrollo inteligente: favorecer una economía fundamentada en el conocimiento y la innovación.
  • Desarrollo sostenible: promoción de una economía más eficiente en el uso de los recursos, más ecológica y competitiva.
  • Desarrollo integrador: fomento de una economía con altas tasas de empleo que permita avanzar en la cohesión social territorial.

 

 

 

X