Playplan é unha empresa competitiva e innovadora, que axuda a fomentar a creación e potenciar o consumo de productos culturais de calidade, favorecendo a difusión da lingua e da cultura galegas como elementos singulares.

Ademais, de xeito transversal marcámonos os seguintes obxectivos:

 • Desenvolvemento intelixente: favorecer unha economía fundamentada no coñecemento e a innovación.
 • Desenvolvemento sustentable: promoción dunha economía máis eficiente no uso dos recursos, máis ecolóxica e competitiva.
 • Desenvolvemento integrador: fomento dunha economía con altas taxas de emprego que permita avanzar na cohesión social territorial.

Resultados e valoración dos obxectivos:

O apoio da Unión Europea, a través de FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) a PlayPlan, como parte da resposta da Unión á pandemia do COVID-19, permitiu dotar de recursos ó capital humano da empresa acadando resultados moi positivos en relación coa promoción, difusión e crecemento do talento musical dos proxectos cos que traballa a empresa, aumentar a intensidade de traballo e as capacidades de xestión.

Playplan recibe a axuda á dotación de equipamentos e activos que fomentan a innovación e competitividade da industria Cultural e Creativa Galega, ao abeiro do programa Hub da Insdustria Creativa Galega, polo seu proxecto ‘ Mellora da competitividade, eficiencia e sustentabilidade”

PlayPlan aposta con este proxecto por un desenvolvemento intelixente a través do coñecemento e a innovación, un desenvolvemento sustentable ao ser máis eficiente, ecolóxica e competitiva no uso dos recursos, e tamén un axente que contribúa ao fomento do emprego para avanzar na cohesión social do territorio.

Os obxectivos desde proxecto son:

 • Converterse nun competidor destacado dentro do mercado, posicionando tamén a marca Galicia como un aval de garantía e calidade
 • Gañar cota de mercado e acceder a mercados exteriores, sector público ou grandes corporacións, grazas á confianza que xera entre os clientes e consumidores.
 • Satisfacer as necesidades e adiantarse ás expectativas da clientela por medio do sistema de xestión da calidade, maximizando así o noso compromiso mutuo.
 • Aforrar en custos, tempo e recursos por contar con procesos optimizados
 • Mellorar o desempeño operativo de cada un dos procesos certificados
 • Diminución de erros e prácticas reguladas para solucionalos
 • Fortalecer o liderado dentro da organización
 • Mellorar a forma na cal afrontar as situacións de constante cambio ás que actualmente se enfronta calquera organización deste tipo, sobre todo nun momento no que a utilización da tecnoloxía e a protección do medio ambiente están entre as prioridades da promotora
 • Identificar aqueles escenarios posibles nos que poderían non cumprirse os resultados esperados na organización, e establecer accións pertinentes para o cambio
 • Aumentar o compromiso de todas as persoas da organización estimulando á empresa para entrar nun proceso de mellora continua.
 • Gañar significativamente na imaxe da empresa, así como tamén nas relacións cos seus clientes, autoridades públicas e demais partes interesadas.

Esta operación está financiada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da unión á pandemia da COVID-19

Operación financiada pola Unión Europea, a través de FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia do COVID-19

“Unha maneira de facer Europa”

Operación financiada pola Unión Europea, a través de FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia do COVID-19

“Unha maneira de facer Europa”

Playplan é unha empresa competitiva e innovadora, que axuda a fomentar a creación e potenciar o consumo de productos culturais de calidade, favorecendo a difusión da lingua e da cultura galegas como elementos singulares.

Ademais, de xeito transversal marcámonos os seguintes obxectivos:

 • Desenvolvemento intelixente: favorecer unha economía fundamentada no coñecemento e a innovación.
 • Desenvolvemento sustentable: promoción dunha economía máis eficiente no uso dos recursos, máis ecolóxica e competitiva.
 • Desenvolvemento integrador: fomento dunha economía con altas taxas de emprego que permita avanzar na cohesión social territorial.

X