Operación financiada pola Unión Europea, a través de FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia do COVID-19

“Unha maneira de facer Europa”

Playplan é unha empresa competitiva e innovadora, que axuda a fomentar a creación e potenciar o consumo de productos culturais de calidade, favorecendo a difusión da lingua e da cultura galegas como elementos singulares.

Ademais, de xeito transversal marcámonos os seguintes obxectivos:

  • Desenvolvemento intelixente: favorecer unha economía fundamentada no coñecemento e a innovación.
  • Desenvolvemento sustentable: promoción dunha economía máis eficiente no uso dos recursos, máis ecolóxica e competitiva.
  • Desenvolvemento integrador: fomento dunha economía con altas taxas de emprego que permita avanzar na cohesión social territorial.

Operación financiada pola Unión Europea, a través de FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia do COVID-19

“Unha maneira de facer Europa”

Playplan é unha empresa competitiva e innovadora, que axuda a fomentar a creación e potenciar o consumo de productos culturais de calidade, favorecendo a difusión da lingua e da cultura galegas como elementos singulares.

Ademais, de xeito transversal marcámonos os seguintes obxectivos:

  • Desenvolvemento intelixente: favorecer unha economía fundamentada no coñecemento e a innovación.
  • Desenvolvemento sustentable: promoción dunha economía máis eficiente no uso dos recursos, máis ecolóxica e competitiva.
  • Desenvolvemento integrador: fomento dunha economía con altas taxas de emprego que permita avanzar na cohesión social territorial.

X